Soeciál Padló Kft. - Kapcsolat

Adatkezelési nyilatkozat

általános
rendelkezések

A www.specialpadlo.hu elérhetőségű weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Speciál Padló Kft. Székhelye: Deszk 6772 Mikszáth Kálmán. utca 6. Adószáma: 14396173-2-06 (Továbbiakban: Speciál Padló)

A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat a Speciál Padló Kft. forgalmazói jögkére való tekintettel közli.

A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a forrás [www.specialpadlo.hu] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás, használat tilos.

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap látogatóinak tájékoztatása a weboldalon való regisztráció, valamint a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat alapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései adják, a szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A
Feliratkozásról

A weboldalon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a hírlevél feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges használatú, lévén, hogy weboldalunk információi csak cégeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a fenti weboldalakat üzemeltető Speciál Padló Kft.-től elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Speciál Padló Kft.-nek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a hírlevél olvasóinak köréből.

A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

kezelt
adatok

A Speciál Padló a következő adatokat kezeli:

Hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím, IP cím, feliratkozás időpontja, a cég neve és címe, a felirakozó szerepe. Ingyenes helyszíni felmérés kérése esetén a telefonszám is lekérésre kerül.

Árajánlatkérés esetén név, e-mail cím, IP cím, kérés időpontja, telefonszám, munkavégzés helyszíne, felület mérete m2-ben, felület kora, felület igénybevétele, meglévő maximális áramforrás, felület jellemzése, egyéb üzenet.

az
adatkezelésről

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. A weboldal megtekintése és a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes. Amennyiben a felhasználó a Speciál Padló-tól rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, úgy a Speciál Padló a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján a Speciál Padló Kft. minden felhasználóját tájékoztatja a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Speciál Padló Kft.
6772 Mikszáth Kálmán. utca 6., Cg.: 06-09-016446, Telefon: +36 20 368 4838, E-mail: info@specialpadlo.hu

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: Speciál Padló Kft.
6772 Mikszáth Kálmán. utca 6., Cg.: 06-09-016446, Telefon: +36 20 368 4838, E-mail: info@specialpadlo.hu

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az adatkezelés célja a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás, a felhasználó azonosítása, valamint általános hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték. Az opcionálisan megadott személyes adatok alapján az adatok átadása az adatkezelő szerződéses partnerei számára, adatelemzés céljából.

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik, vagy kifejezetten kéri adatainak törlését. Hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó feliratkozásával kapcsolatos adatokat törli. A felhasználó egyéb tevékenységéhez – például árajánlatkéréshez – kapcsolódó adatokat az adatkezelő csak a felhasználó konkrét, erre irányuló kérésére törli.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

Jelen nyilatkozat mind a hírlevélre való feliratkozás, mind a weboldal általános használatának elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a szükséges adatokat szerződéses partnerei számára megadja, valamint hogy ezek alapján az adatkezelőtől, vagy szerződéses partnereitől e-mailben, postai úton, telefonon vagy sms-ben reklámanyagot, tájékoztatót, ajánlatot kapjon. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a felhasználó felelős.

Kérje ingyenes Padlószakértő felmérésünket!

Amennyiben Ön rendelkezik ipari jellegű legalább 200m2-nél nagyobb padlófelülettel, akkor adatai megadását követően munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyeztetnek egy lehetséges személyes padlószakértői felmérésről.

"*" a kötelező mezőket jelöli

Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.